Medio Oriente

Medio Oriente

Guillaume Brutè de Rèmur
4 minuti

I copti d’Egitto III

Guillaume Brutè de Rèmur
4 minuti

I copti d’Egitto II

Guillaume Brutè de Rèmur
4 minuti

I copti d’Egitto

Guillaume Brutè de Rèmur
5 minuti

L’esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut

Guillaume Brutè de Rèmur
4 minuti

Chi sono i cristiani d’oriente?

Guillaume Brutè de Rèmur
3 minuti

Presentazione